В случаи на болести по животните
Земеделският министър ще променя сроковете на отстрела

Една от основните цели на промените е намаляване на популацията на дивите прасета, основни приносители на АЧС.
.
.
.
.
Власт: други материали