Предвиждат се 40 милиона лева по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" за инвестиране и проекти в университетите
.
.
.