Националната филмотека варди снимки на 700 БГ филма
.
.
.