Над 3 км нова велоалея свързва „Изгрев“ със „Слатина“
.
.
.
.
Власт: други материали