Нов шеф на спортната федерация на глухите в България
.
.
.