Духът на японската кукла Бунраку оживява в София и Пловдив
.
.
.