Правителството одобри позицията на България по делото със ЗК "Олимпик"
.
.
.
.
Власт: други материали