Молбите за убежище в ЕС през юли са се увеличили с 26 на сто
.
.
.