Сигурност и политика
Хакерските атаки срещу важни държавни институции трябва да се класифицират като тероризъм

.
.
.