Животът на Любен и Петко Каравелови е свързан с най-важните събития в историята ни
От бляна за Освобождение до акта на Съединение
Братята градят основите на нашата съвременна нация и държава

Петко Каравелов
.
Далновидност, принципност и постоянство

Политическият принос на Петко Каравелов е безспорен. Особено значима е неговата икономическа програма за развитие, засягаща най-вече селското стопанско. Той участва в изготвянето на важни финансови закони, които служат на държавата десетилетия наред. Считан за един от радетелите за финансова стабилност на България, в първите години след Освобождението Петко Каравелов въвежда Закона за народната банка, с който БНБ става държавно кредитно учреждение. Управлението му се свързва и с основаването на Статистическото бюро през 1880г., както и на Върховната сметната палата. Изключителен принос има за опазването на българските гори и за развитието на железопътния транспорт. Петко Каравелов е ръководна фигура в процеса на формиране и развитие на политическия живот в България след Освобождението. С участието си в изготвянето на Търновската конституция и с енергичната си дейност в следващите две десетилетия той с право се нарежда сред строителите на съвременна България. Далновидност, принципност и постоянство – тези три черти, характерни единствено за добрите и умели държавници, определят напълно личността на Каравелов. Живял и работил в едни от най-трудните за политическия живот на страната години, той записва завинаги името си в българската история.

.
.
.