Записки на авантюриста
Много неща, дълго време смятани за плод на въображението, се превръщат в действителност

.
.
.