2000 училища кандидатстват пред МОН за електронни дневници

.
.
.