Наборна армия – мираж или реалност?
Този въпрос трябва да се обмисли от държавници и експерти, но без емоции, а рационално
.
.
.