СЗО: По 5 човека умират на минута заради опасни медицински грижи
Най-опасните грешки са свързани с неправилна диагноза и предписването на неподходящи лекарства

Нуждаем се от култура за безопасност на пациентите, която насърчава партньорството с тях и създава среда, в която здравните работници намаляват грешките, твърдят от СЗО.
.
.
.