По Националната програма "ИТ бизнесът преподава" е предвиден 1 милион лева за семинари и курсове по информационни технологии в училищата
.
.
.