Масовите акции за климата пораждат нееднозначни реакции

.
.
.