Две седмици без физическа активност са достатъчни, за да влошат здравето

.
.
.