Проведе се заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта

.
.
.