Фирмите за строителен надзор няма да имат право да сключват договори за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица

.
.
.
.
Бизнес: други материали