Промени в наредба на НАП
Облекчават отчитането на оборота на големите компании

.
.
.
.
Бизнес: други материали