Ако ЕС не може да изпълнява обещанията си, по-добре да не ги поема

.
.
.
.
Свят: други материали