Топло
В София с климатик, на село с кюмбе
Хората се отопляват според достъпа до енергоизточниците
.
.
.