Боц! И забравяш за вирусите
Това е една добре похарчена двайсетолевка, за която ни най-малко не съжалявам
.
.
.