Когато автомобилът се закашля, икономиката хваща хрема
Здравето на "автомобилния сектор в Германия е по-зле от очакваното"

Снимка: eisenmann.com
В края на юли компанията Eisenmann обяви неплатежоспособност, заплашвайки прехраната на близо 3000 служители.
.
.
.