Малка част от завършващите медицински сестри в Сливен започват работа в местните болници
.
.
.