Генна мутация води до остра миелоидна левкемия

.
.
.