Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи:
Повдигнати пешеходни пътеки ще намалят жертвите три пъти

.
.
.