Журналистът Йосиф Давидов представи "Репортер от миналото време" в Русенския университет

.
.
.