Маите са оказали по-голямо въздействие върху околната среда, отколкото се смяташе досега

.
.
.