Терапия, свързана с трансфер на фекалии, спасява човешки животи

.
.
.