ФБР намери откраднато писмо на Колумб
В него мореплавателят съобщава за откриването на Америка

Откритото 4-то копие
.
.
.