МОН праща малчуганите на часове в библиотеките

.
.
.