Преглеждат още 102 контейнера с италиански боклук на пристанище Варна - Запад

.
.
.
.
Власт: други материали