Цар Плъх и неговата корона
Малките невинни мишленца се превръщат в големи гадини, нищо добро не може да се чака от тях

.
.
.