Първолаци сричат с учебник по религия
Влиза в часовете по вероучение, богослови и иконописци създадоха помагалото
.
.
.