Създадоха наноконтейнери, способни да проникват в ядрата на живи клетки
.
.
.