МОН ще си сътрудничи с МБВР по подготовката на Стратегическата рамка за образование до 2030 година
.
.
.