През 2020 година
13 000 безработни ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта
.
.
.
.
Власт: други материали