Министерството на образованието прие за оценяване учебниците на Светия синод по "Религия християнство-православие"
.
.
.