Обявиха скалния мост в Тюленово за природна забележителност

МОСВ
Природната забележителност ще бъде вписана в Държавния регистър на защитените територии.
.
.
.