До приемането от МС на Националната карта на висшето образование
Не трябва да се откриват нови висши училища, филиали, факултети и департаменти
.
.
.