US посланикът раздава визи на 5000 студенти

.
.
.
.
Власт: други материали