Ноу Мърси и Панайот на феста на цацата
Камен, Тончо и мамалев се включват в програмата

Марти Синтрон е съзцдателят на Ноу Мърси
.
.
.