Протоземята се е формирала за 5 милиона години

.
.
.