Отбрана
В армията ще се влиза до 40-годишна възраст

В момента в Българската армия има около 5000 щатни бройки, които остават незаети.
.
.
.
.
Власт: други материали