Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова посети Република Косово
Изграждаме връзките си с Прищина
Под егидата на ОССЕ у нас се проведе среща на кметове на общини от двете страни

.
Лидер на нашенците “забрави”, че сме кръвни роднини

Лидерът на Гражданската инициатива за Гора Мурсел Халили категорично отрече пред косовско радио информациите в българските медии, че е настоявал за среща в Косово с министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова. Това е българска инициатива, каза той. "Горанската общност не е българска. Гораните са граждани на Сърбия и няма никакви причини да сменят своята национална идентичност за нещо друго", изясни недвусмислено "позицията" си водачът на една от нашенските организации.

За Халили водещ и основен въпрос за жителите на историческата област е този за тяхната етническа принадлежност. Това обаче не му попречи да подходи към решаване на част от икономическите им проблеми съвсем прагматично. Според него "единственото нещо, заради което горанската общност може да се свърже с България, са българските паспорти, които отварят на гораните пътя към Запада. От 2007 година не съществуват никакви контакти с българските власти за предефинирането на горанската общност в българска", недвусмислен бе явно обхванатият от пълна "амнезия" водач на нашенците.

И за да не остане неправилно разбран от работодателите си в Белград Мурсел Халили заяви още, че министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова не е била в Косово, за да разговаря с гораните да станат българска общност. Той каза това по повод информации, които твърдят обратното. Даже нещо повече, министър Грънчарова, според Халили, не се е докоснала до въпросите, които засягат националната идентичност на гораните. Напротив, Грънчарова е казала, че уважава горанската общност и е обещала български фирми да дойдат в Гора, за да видят дали могат да инвестират там. Как обаче лидерът на косовските горани ще обясни на сръбските си работодатели факта, че България ще финансира обучението и на десет студенти от Гора в български университети не е много ясно. Тук яко подплатената му с динари "амнезия" едва ще му помогне.

.
.
.