Досиетата х
Духове в кадър
Убита старица, която е била смятана за вещица, позира във фотографско студио. Мъж „прекрачва” затворена масивна дъбова врата на видеозапис. Американец снима съпругата си и дъщеря си, на лентата се появяват непознати жена и дете, облечени по модата на миналия век
.
Квантовата неразделност

Сред изследователите на призраци и привидения има и сериозни учени. Тяхното твърдо убеждение е, че днешното непознаване на феномените още не означава, че това не е възможно по принцип. Физиците не без основание предполагат, че призраците и привиденията може да се обяснят, ако се използват съвременните изследвания в областта на квантовата теория. Става дума за т.нар. квантова неразделност на физическото и духовното. Подразбира се не извънпространствената и временна връзка на частиците. Според тази съвременна хипотеза, частиците, които си взаимодействат, остават свързани завинаги, даже ако излязат извън пределите на взаимодействието. На практика това означава свързаност на енергоинформационната същност на човека след смъртта му към определени места и дори към отделни живи хора, с които мъртвият е имал много тесни контакти.

.
.
.