Превозвачите получават достъп до сметките за таксите за изминат път
Четири демонстрационни центъра на Националното тол управление, в които превозвачите ще могат да тестват издаването на маршрутни карти за тежкотоварни автомобили, започнаха работа от понеделник. Те ще имат възможност да се запознаят и с т.нар. тол калкулатор, който на база тестови обхват на пътищата с тол такса и тестова тарифа ще изчислява дължимата такса за определен маршрут.
 
Получателите на такива пенсии трябва през месеците януари и юли на съответната календарна година да се явяват лично пред официален орган в Турция за заверка на декларацията за живот.
 
Потребителското доверие към фирмите за бързи кредити се повишата, но компаниите губят 10 на сто от бизнеса си за сметка на банките, които увеличават своето присъствие на този сегмент от пазара, сочат данни на Minizaem.bg.
.
4 712 456 души е броят на осигурените лица в 4-те вида пенсионни фондове към 30 юни
Резюме
.
С 28.9 на сто растат оборотите в областта на информационните технологии
Увеличение има при всички дейности, като то е най-голямо при "Дейности в областта на информационните технологии".
.
Парното на софиянци с жилища между 50 и 70 кв. м. е струвало с 200 лева по-скъпо
Увеличението на цената на топлинна енергия с 16 процента миналата година, допълнено с по-дългия и студен отоплителен сезон водят до по-големите сметки.
.
С 12.4 на сто нараства общият брой на пътувалите за туризъм българи
Преобладаващата част от тях - 75.7 на сто, са пътували само в страната, 19.1 на сто - само в чужбина, а 5.2 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина.
.
Още новини
.
Брифинг
МРРБ подписа меморандум с регионалното министерство на Северна Македония

 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и министърът на местното самоуправление на Република Северна Македония Горан Милевски подписаха в Скопие Меморандум за разбирателство между двете министерства, съобщи пресцентърът на МРРБ. Документът е показателен за отличното дългосрочно и ползотворно сътрудничество между нашите две държави и министерства. България и Република Северна Македония поддържат активни контакти във всички области от взаимен интерес, което е важно условие за развитие, просперитет и стабилност в Югоизточна Европа, каза министър Аврамова. Меморандумът ще разшири възможностите за партньорство и обмяна на опит в регионалната политика, местното самоуправление, трансграничното сътрудничество, подобряване на свързаността и изграждане на стратегическа инфраструктура.

Брокери събраха над 800 млн. лв. от застраховки

 
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото полугодие на 2019 г., възлиза на 851,381 млн. лв. или увеличение с 14% на годишна база за периода, съобщи Комисията за финансов надзор (КФН). От тези пари почти 773,9 млн. лв. са събрани ползи на застрахователи със седалище в България и 77,489 млн. лв. в полза на застрахователи, ситуирани в други държави. Приходите от комисионни на застрахователните брокери към края на полугодието възлизат на 138,55 млн. лв., нараствайки с 13% на годишна база. От всички начислени комисионни 95 на сто са приходите от застраховки в общото застраховане и 5% - в животозастраховането.

Чуждите инвестиции у нас скочиха до 457 млн. евро към юни

 
Нетният поток на преките инвестиции в България за първите шест месеца на тази година е положителен в размер на 457,1 млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). На годишна база той е по-голям с 304,5 млн. евро, като за периода от януари до юни 2018 г. беше положителен в размер на 152,6 млн. евро. Само през юни нетните инвестиции са на плюс с 328,3 млн. евро, като преди година бяха на положителна територия с 61,3 млн. евро, отчита централната банка. За сравнение в края на май вложенията бяха на минус с 2,8 млн. евро, а през април – с 54,9 млн. евро.

10 хил. лв. ще е глобата за нередовни аптеки

 
Аптеките, които са останали извън системата за верификация на лекарствата, ще бъдат наказвани с имуществена санкция от 1000 до 3000 лева, а при повторно нарушение – с имуществена санкция от 5000 до 10000 лева. Това е записано в проекта Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на Министерството на здравеопазването, публикуван за обществено обсъждане.  Притежател на разрешение за производство/внос, притежател на разрешение за употреба или притежател на разрешение за паралелен внос, който не се е включил в системата, ще бъде глобен за първо нарушение от 5000 до 10000 лева, а при повторно нарушение – със санкция от 25 000 до 50 000 лева. Търговците на едро ще бъдат санкционирани със същата сума за първо нарушени, но повторното ще им струва от 10 000 до 20 000 лева.