Число на седмицата
Над 200 хиляди евро ще получат бесарабските българи от Молдова за проекти за културата и българския език. В Националната програма на Министерството на образованието на България "Роден език и култура зад граница" през 2019 г. за 34 проекта от Молдова е одобрено финансиране в размер на 418 000 лева (над 200 000 евро).
 
 
.